Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940 & Πολυτεχνείου

Οι μαθητές/τριες μας ήρθαν σε επαφή με τα ιστορικά γεγονότα, ενεπλάκησαν σε ποικίλες δράσεις και παράξαν ως τελικά προϊόντα:
• ψηφιακή αφήγηση για τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου, όπως εκείνοι/ες τα κατανόησαν
• αναπαράσταση των γεγονότων του Πολυτεχνείου φυσικά (διαδήλωση, κατασκευή πανό), αλλά και με την τεχνική STEM3# την στιγμή της εισβολής του τανκ στην πύλη του Πολυτεχνείου.

28 Οκτωβρίου 1940 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ

Εκτύπωση Email