• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
  • Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Το Νηπιαγωγείο μας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1985 και ανήκει στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθηνών. Από τον Σεπτέμβριο του 2001 λειτουργεί και Ολοήμερο τμήμα ενώ από το Σεπτέμβριο του 2006 στεγάζεται και Τμήμα Ένταξης.

Σύμφωνα με τον επαναπροσδιορισμό των ορίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων Λυκόβρυσης και έχοντας υπόψη το άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 200/98, προτείνεται η ισομερή κατανομή μαθητών σύμφωνα με την ακόλουθη χωροταξική κατανομή για τα νήπια που ανήκουν στο 3ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης: Σ.Βενιζέλου (μονά νούμερα έως Φυρογένη), Σ.Βενιζέλου έως Γοργοποτάμου (μονά ζυγά), Αγ. Παρασκευής, Κοντογιάννη, Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Υακίνθων, Μενεξέδων, Κρήτης, Καλύμνου, Σερρών, Ιθάκης, Κερκύρας.

Το 3ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης στελεχώνεται από έμπειρες νηπιαγωγούς με συχνές διακρίσεις από το Υπουργείο παιδείας για τις εκπαιδευτικές τακτικές τους:

Στασινοπούλου Αναστασία (Προϊσταμένη): 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Υπηρετεί οργανικά το σχολείο από το 2003

Πατσή Μαρία:

Μετεκπαιδευθείσα στη Μαράσλειο Σχολή. Υπηρετεί οργανικά στο νηπιαγωγείο από το 2003

Μπολιώτη Σοφία:

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Κοινωνικές Διακρίσεις). Υπηρετεί οργανικά το σχολείο από το 2013

Αβραμίδου Δέσποινα:

Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τη Β' Παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος πιστοποίησης γνώσης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών braille από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Παρακολούθηση τριών κύκλων νοηματικής γλώσσας στο Εθνικό Ίδρυμα Kωφών. Υπηρετεί στο τμήμα ένταξης του νηπιαγωγείου ως μόνιμη από το 2020


Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας:
            Το 3ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1985 και ανήκει στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθηνών. Από τον Σεπτέμβριο του 2001 λειτουργεί και Ολοήμερο τμήμα, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2006 λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης.
           Από τον Σεπτέμβριο του 2020, ιδρύθηκε και λειτουργεί 3ο τμήμα του Νηπιαγωγείου εντός του αύλειου χώρου της σχολικής μονάδας.
              Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του Π.Δ. 79/2017, κάθε Νηπιαγωγείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σε αυτό φοιτούν οι μαθητές που διαμένουν εντός των ορίων της. Τα όρια για το 3ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης ορίζονται ως εξής: Σ. Βενιζέλου (μονά νούμερα έως Φυρογένη), Σ. Βενιζέλου έως Γοργοποτάμου (μονά ζυγά), Αγ. Παρασκευής, Κοντογιάννη, Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Υακίνθων, Μενεξέδων, Κρήτης, Καλύμνου, Σερρών, Ιθάκης, Κερκύρας.
              Στο 3ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται στο ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, 
αλλά και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τα παραπάνω:
    • Προάγονται η εννοιοκεντρική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η βιωματική μάθηση και η οργάνωση μαθησιακών εμπειριών που έχουν νόημα για τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας.  
    • Επιδιώκεται η επεξεργασία θεμάτων και η υλοποίηση σχεδίων εργασίας. 
    •  Δίνεται έμφαση στη συνεργατική μάθηση. 
    • Αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) σε όλες τις μαθησιακές περιοχές του προγράμματος. 
    • Υποστηρίζεται η χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης για την οργάνωση της μάθησης και της διδασκαλίας.
              Υλοποιούνται επίσης οι σκοποί και στόχοι της προσχολικής εκπαίδευσης όπως:
    • Να θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση
    • Να φροντίζει για την προσωπική ενδυνάμωση και τη διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας 
    • Η γνώση να οικοδομείται μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της γνώσης να λαμβάνεται υπόψη στους στόχους και στη μεθοδολογία του μαθησιακού προγράμματος
    • Το παιχνίδι θεωρείται η κυρίαρχη δραστηριότητα για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών 
    • Η συνεργασία με την οικογένεια και η σύνδεση με την κοινότητα είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών
    • Κάθε παιδί είναι μοναδικό και όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια εκπαίδευση η οποία σέβεται την προσωπικότητα, τη γλωσσική, κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα και τις ανάγκες τους
    • Τα παιδιά είναι από τη φύση τους περίεργα για το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Στόχος λοιπόν, είναι να αξιοποιήσει και να ενδυναμώσει τη διάθεση των παιδιών για εξερεύνηση και μάθηση παρέχοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα και εμπειρίες.
                 Βασική αρχή στην καθημερινότητα του 3ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης αποτελεί η υλοποίηση της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, που είναι επικεντρωμένη στις ίδιες τις διαδικασίες μάθησης, δηλαδή στους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν τα διαφορετικά άτομα, και όχι στα αποτελέσματα της μάθησης. Στο Νηπιαγωγείο διαμορφώνεται ένα  ευέλικτο πλαίσιο που επιτρέπει σε κάθε μαθητή να χρησιμοποιεί τις δικές του μαθησιακές διαδρομές, τους δικούς του τρόπους και στρατηγικές κατάκτησης γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων, τη δική του ιδιαίτερη «νοημοσύνη».
               Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία φροντίζουμε ώστε:
    • να λαμβάνουμε υπόψη του τις αρχικές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις, δηλαδή το σημείο αφετηρίας κάθε παιδιού,
    • να οδηγούμε κάθε παιδί στο να ανακαλύψει -μέσα από μια συνειδητή διαδικασία- και να οικοδομήσει τη δική του πορεία προς τη μάθηση,
    • να αξιοποιούμε τα βιώματα και να ενισχύουμε τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και τις περιέργειες κάθε παιδιού,
    • να μαθαίνουμε στα παιδιά να εργάζονται αυτόνομα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις μεταξύ τους
αλληλεπιδράσεις.
                         Κάθε χρόνο υλοποιούμε «αειφόρες» δράσεις, «χτίζοντας» ένα σχολείο που καλλιεργεί τον σεβασμό                                 για τον εαυτό, τον σεβασμό για τον άλλο και τον σεβασμό για το περιβάλλον. Ένα σχολείο ενεργό, που δρα καθημερινά πάνω στα πράγματα, που προετοιμάζει τους μαθητές του να γίνουν ενεργοί πολίτες της κοινωνίας του μέλλοντος. Μιλάμε για ένα σχολείο ανοιχτό, που αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς, την τοπική κοινωνία, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ίδιας βαθμίδας αλλά και της επόμενης ή ακόμα και εκπαιδευτικά ιδρύματα .
                    Αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής - ανακαλυπτικής μάθησης έχουμε ως στόχος την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών.
  Κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων καλλιεργούνται:
    • Κριτική σκέψη      
    • Επικοινωνία
    • Συνεργασία
    • Δημιουργικότητα 
    • Αυτομέριμνα
    • Κοινωνικές Δεξιότητες
    • Ενεργή Πολιτειότητα
    • Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
    • Υπευθυνότητα- Πρωτοβουλία- Οργανωτική ικανότητα-
    • Ψηφιακός γραμματισμός- Τεχνολογικός γραμματισμός
    • Στρατηγική σκέψη- Επίλυση προβλημάτων
    • Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
    • Δράσεις δημιουργικότητας και καινοτομίας
    • Ρομποτική
    • STEM/STEAM
    • Νέες τεχνολογίες

Εκτύπωση Email