• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
  • Καλωσόρισμα

Καλωσόρισμα

Αγαπητοί γονείς σας καλωσορίζουμε και φέτος στη σχολική μας μονάδα, το νηπιαγωγείο. Από σήμερα και για έναν ολόκληρο χρόνο όλοι μαζί, παιδιά – εκπαιδευτικοί –γονείς, θα επιχειρήσουμε την πρώτη οργανωμένη βουτιά στη γνώση. Το Νηπιαγωγείο αποτελεί την πρώτη και σημαντικότερη επαφή κάθε ανθρώπου με την εκπαιδευτική κοινότητα, και οι εμπειρίες καθώς και οι γνώσεις που θα αποκομίσει από αυτήν την επαφή, θα καθορίσουν «εν πολλοίς» και τη στάση του απέναντι στην εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό και ύστερα από αγώνες δεκαετιών το Ελληνικό κράτος, θεσμοθέτησε την υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων, αναγνωρίζοντας ως ένα βαθμό την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα των σκοπών και των στόχων του Νηπιαγωγείου. Οι οποίοι στόχοι του Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθά τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το νηπιαγωγείο ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού(μετά την οικογένεια), θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα.

Ειδικότερα το ολοήμερο νηπιαγωγείο είναι ένα σχολείο που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας καθώς συνεχώς αυξάνονται οι εργαζόμενοι γονείς και κατά συνέπεια και τα παιδιά που χρειάζονται φροντίδα εκτός σπιτιού. Επιστημονικές έρευνες σε όλο τον κόσμο έχουν αποδείξει ότι ένα ποιοτικό ολοήμερο πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν επαυξημένες μαθησιακές ικανότητες και μειώνουν αισθητά την σχολική αποτυχία. Σκοπός της εφαρμογής προγράμματος στο ολοήμερο νηπιαγωγείο είναι η αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης και η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το δημοτικό σχολείο, η ενίσχυση της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση των μορφωτικών διακρίσεων και η διευκόλυνση των γονέων κυρίως των εργαζόμενων.

Για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του νηπιαγωγείου απαιτείται μεθοδολογική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος που στηρίζεται στη βιωματική μέθοδο εργασίας (projects), η οποία κινητοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών και την ενεργητική συμμετοχή τους στην παιδευτική διαδικασία. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτονομίας και της πρωτοβουλίας και διευκολύνει επίσης την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας παιδιών και εκπαιδευτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε σκοπό να κινηθούμε και φέτος με μοναδικό γνώμονα την παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης για τους φετινούς μαθητές μας όπως και κάθε χρόνο βέβαια. Στην προσπάθεια αυτή, ελπίζουμε και προσδοκούμε στην βοήθεια και συμπαράσταση σας που την θεωρούμε πολύτιμη, αναγκαία και αναντικατάστατη.

Εκτύπωση Email