Μιλώντας για την Οικογένεια

 Μιλήσαμε για την οικογένειά μας, μετρήσαμε τα μέλη της.
Αναρωτηθήκαμε για την δημιουργία της οικογένειας, διατυπώσαμε ερωτήματα, χωριστήκαμε σε ομάδες και αναλάβαμε να τα ερευνήσουμε.
Με την βοήθεια της οικογένειας κάθε παιδιού φιλοτεχνήθηκαν έργα για να παρουσιαστούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα από κάθε ομάδα.

Εκτύπωση Email