Ανακύκλωση

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τους στόχους και τις δραστηριότητες του project καθώς και να δείτε φωτογραφικό υλικό και βίντεο.

ΣΤΟΧΟΙ:

 • Υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και ανάπτυξη ανάλογων θετικών στάσεων και αξιών
 • Εξοικείωση με ζητήματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον με συμπεριφορές και στάσεις που διαφυλάσσουν το φυσικό κεφάλαιο και τη φυσική ισορροπία
 • Μύηση των παιδιών στην αίσθηση του «ανήκειν» στο περιβάλλον και καλλιέργεια της αντίληψης ότι κάθε άτομο αποτελεί τμήμα του περιβάλλοντος
 • Καλλιέργεια της αντίληψης ότι τα απορρίμματα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας
 • Να κρίνουν και να επικρίνουν την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων στο περιβάλλον και να υιοθετήσουν στάσεις για την ορθολογική συλλογή και αποκομιδή τους
 • Εξοικείωση με ανακυκλώσιμα απορρίμματα
 • Αναγνώριση της δυνατότητας τους να συμβάλλουν θετικά στο ζήτημα της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Επίσκεψη του δημάρχου Λυκόβρυσης – Πεύκης κου Μαυρίδη Τάσου, του αντιδημάρχου Παιδείας κου Γκαραβέλα Νίκου και του προέδρου της σχολικής επιτροπής Π.Ε. κου Τσόλα Γιώργου στο σχολείο, ενημέρωση για το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού που εκπονεί ο Δήμος σε όλα τα σχολεία και ένταξη του σχολείου μας στο Δίκτυο αυτό. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε το ενδιαφέρον των παιδιών και αποτέλεσε την αφόρμηση για την υλοποίηση σχεδίου εργασίας για την Ανακύκλωση.
 • Ανίχνευση εμπειριών και βιωμάτων των παιδιών
 • Κάδοι Ανακύκλωσης στο σχολείο και διαχωρισμός από τα παιδιά για κάθε ανακυκλώσιμο είδος με την φιλοτέχνηση πινακίδων για τον κάθε κάδο
 • Αναζήτηση εικόνων για τις εικαστικές δημιουργίες των παιδιών σε εφημερίδες και περιοδικά
 • Ενεργοποίηση των παιδιών να πετούν τα σκουπίδια του σχολείου σε κάθε κάδο ξεχωριστά
 • Φιλοτέχνηση αφίσας με διαχωρισμό όλων των απορριμμάτων Ανακύκλωσης
 • Ενθάρρυνση και κινητοποίηση των παιδιών να φέρνουν ανακυκλώσιμα σκουπίδια από το σπίτι τους και να τα τοποθετούν στους ανάλογους κάδους στο σχολείο
 • Διαμόρφωση δανειστικής βιβλιοθήκης με βιβλία για την Ανακύκλωση
 • Ανάγνωση βιβλίων για την Ανακύκλωση και επεξεργασία τους με διάφορες δραστηριότητες (ζωγραφική, κολλάζ, ομαδικές εικαστικές δημιουργίες κ.λ.π.)
 • Γλωσσικά παιχνίδια με τις σύνθετες λέξεις που προκύπτουν από τη λέξη ΧΑΡΤΙ (χαρτοπόλεμος, χαρτοσακούλα, χαρτοφάκελλος, χαρτοφύλακας κ.λ.π.)
 • Αναγνώριση των γραμμάτων Α, Σ, Χ, Γ και εύρεση λέξεων που αρχίζουν από αυτά
 • Σταυρόλεξο
 • Παρουσίαση πινάκων καλλιτεχνών που έχουν χρησιμοποιήσει άχρηστα και ανακυκλώσιμα υλικά (Τσόκλης, Ακριθάκης κ.λ.π.)
 • Αναζήτηση από τα παιδιά εικόνων σχετικών με το θέμα στο Διαδίκτυο
 • Παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο σχετικών με το θέμα
 • Δημιουργία αυτοσχέδιας θεατρικής παράστασής βασισμένη στο βιβλίο «Ήταν ένα μικρό χαρτάκι» της Αντιγόνης Παρούση
 • Επίσκεψη στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ανακύκλωσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων και ανακύκλωση απορριμμάτων που είχαν φέρει τα ίδια τα παιδιά από το σπίτι τους
 • Δημιουργία δύο ιστοριών από τα παιδιά για την Ανακύκλωση: «Σκουπιδοπαρέα» και «Ο Δράκος της Ανακύκλωσης»
 • Δημιουργία αφισών για διάχυση αποτελεσμάτων
 • Εικαστικές Δημιουργίες με υλικά Ανακύκλωσης
 • Επίσκεψη στην Α΄τάξη του όμορου Δημοτικού Σχολείου για να χαρίσουμε τις αφίσες που φιλοτέχνησαν τα παιδιά και να πληροφορήσουμε τους μαθητές για τα πλεονεκτήματα της Ανακύκλωσης

 

 

 

 

Εκτύπωση Email