Παράσταση «Το μαγικό Φίλτρο»

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί η παρακολούθηση της παράστασης «Το μαγικό Φίλτρο» στο Θέατρο κάτω από τη Γέφυρα, στα πλαίσια της θεματικής για το Περιβάλλον που θα εκπονήσει το σχολείο.
Παρακαλούμε να επιστρέψετε την υπεύθυνη δήλωση (που θα βρείτε εδώ) στις εκπαιδευτικούς, έως την Τρίτη 18/02/ 2020.
Συμμετοχή : 9 ευρώ
Ευχαριστούμε
Οι εκπαιδευτικοί

Εκτύπωση Email