Οικογένεια

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και ερεύνησαν τα ερωτήματα που προέκυψαν για την οικογένεια. Στη συνέχεια, αφού συζήτησαν στις ομάδες τους τα ευρήματα τους, τα παρουσίασαν στην ολομέλεια. Τέλος η ολομέλεια συζήτησε τι γνώριζε στην αρχή και τι έμαθε στο τέλος του σχεδίου εργασίας.

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

(ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

ΒΙΒΛΙΑ:

ΠΙΝΑΚΕΣ:

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε είμαι στενοχωρημένος

Πότε περνώ καλά

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Εκτύπωση