• ΑΡΧΙΚΗ
 • PROJECTS
 • ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Το νηπιαγωγείο ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού ( μετά την οικογένεια ), πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα.

Το πρόβλημα της μετάβασης του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό για πολλές χώρες του κόσμου είναι τόσο παλιό όσο και το ίδιο το νηπιαγωγείο, το οποίο παίζει μεσολαβητικό ρόλο στην ομαλή ένταξη και προσαρμογή του παιδιού στο δημοτικό σχολείο, με απώτερο σκοπό την εναρμόνιση του περάσματος από την προσχολική στη σχολική ζωή, καθώς και τη μείωση των όποιων σχολικών καθυστερήσεων. Ωστόσο, παρουσιάζονται αξεπέραστες δυσκολίες σε έναν σημαντικό αριθμό παιδιών, με αποτέλεσμα η μετάβαση να εξακολουθεί να αποτελεί νευραλγικό σημείο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα (Κιτσαράς, 1989).

Στην Ελλάδα το θέμα της μετάβασης αποτελεί ακόμη και σήμερα θέμα έρευνας χωρίς να έχει γίνει από την εκπαιδευτική κοινότητα κάποια πρακτική προσέγγιση. Στον καινούριο «Οδηγό Νηπιαγωγού» (2006) υπάρχουν σύντομες αναφορές στο θέμα της ομαλής μετάβασης, σε τρεις μόνο σελίδες του, στην 20, 40 και 83, από το σύνολο των 432 σελίδων του.

Με το καινούργιο ενιαίο Διαθεματικό πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών αναγνωρίζεται ο εκπαιδευτικός ρόλος του νηπιαγωγείου και συνδέεται και με τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μία από τις βασικές του αρχές προκειμένου το πρόγραμμα να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με τους γονείς και του εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων και γενικά το άνοιγμα του νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία.( Φ.Ε.Κ. 304 τ. Β΄, 13.03.2003).

Στα πλαίσια λοιπόν του Προγράμματος Σπουδών υλοποιήσαμε δράσεις Ομαλής Μετάβασης σε συνεργασία με την διευθύντρια, τις/τους δασκάλες/ους και τα παιδιά του 2υ Δημοτικού Σχολείου Λυκόβρυσης.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν οι εξής:

 • Ερωτηματολόγιο νηπίων πριν την επίσκεψη
 • Ανίχνευση πρότερων γνώσεων των παιδιών για το Δημοτικό Σχολείο. Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τις πηγές πληροφόρησης όσον αφορά στο Δημοτικό Σχολείο (γονείς, νηπιαγωγοί, διαδίκτυο, αδέρφια/ξαδέρφια/φίλοι που φοιτούν ήδη, παππούς – γιαγιά, δάσκαλοι του όμορου Δημοτικού, γονείς νηπίων που είναι δάσκαλοι, παππούδες που ήταν δάσκαλοι, βιβλία).
 • Ενημέρωση των νηπίων για την επίσκεψη, κατάθεση απόψεων για το πώς θα πάμε, ποιόν πρέπει να ενημερώσουμε και πως. Ανίχνευση γνώσεων για το δημοτικό(ποιος ηγείται, αν διδάσκει, τι κάνουν οι άλλοι δάσκαλοι και πόσοι είναι, ποιος είναι μαζί με τα παιδιά στο διάλειμμα κ.λ.π.) Αποφασίζουμε να γράψουμε πρόσκληση στην διευθύντρια και στην μητέρα- δασκάλα του όμορου δημοτικού σχολείου, για να απαντήσουν στα ερωτήματα των παιδιών.
 • Ατομικές ή ομαδικές συζητήσεις με τα παιδιά για την μετάβαση στο δημοτικό
 • Προβληματισμός για το δημοτικό σχολείο που πήγαιναν οι γονείς των παιδιών, σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει από το σήμερα. Με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τα παιδιά αναζητούν στο Διαδίκτυο φωτογραφίες δημοτικών σχολείων. Ανακαλύπτουν στην αναζήτηση φωτογραφίες παλιών σχολείων και μπαίνουν στη διαδικασία της σύγκρισης. Αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματά τους και αποφασίζουν να καλέσουν δύο παππούδες παλιούς δασκάλους και διευθυντές Δημοτικών σχολείων.
 • Επίσκεψη της διευθύντριας και της δασκάλας – μητέρας από το όμορο Δημοτικό.
 • Επίσκεψη τους ενός παππού συνταξιούχου εκπαιδευτικού.
 • Συζήτηση των παιδιών με τους γονείς για τις δικές τους εμπειρίες. Τα παιδιά φέρνουν φωτογραφίες των γονιών, αλλά και των παππούδων – γιαγιάδων από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό.
 • Συζήτηση στην ολομέλεια για τις φωτογραφίες. Ομοιότητες και διαφορές με το παρόν.
 • Ζωγραφιές των νηπίων για να τις προσφέρουμε στα παιδιά του δημοτικού
 • Αφιέρωση στο βιβλίο που θα προσφέρουμε δώρο
 • Ενημέρωση γονέων
 • Τα προνήπια την ημέρα της επίσκεψης καταθέτουν απόψεις, συναισθήματα και σκέψεις για την μετάβαση που βιώνουν οι φίλοι τους και προσδιορίζουν τη δική τους αλλαγή την επόμενη χρονιά στο Νηπιαγωγείο
 • Πρώτη επίσκεψη στο δημοτικό, γνωριμία με τον χώρο και επίσκεψη στη Α΄τάξη. Η πρώτη επίσκεψη συνδυάζεται με την διάχυση αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Ανακύκλωσης που υλοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο. Τα νήπια προσφέρουν τις αφίσες του προγράμματος που υλοποίησαν.
 • Δεύτερη επίσκεψη στην Α Δημοτικού. Πριν από την επίσκεψη ενημερώνουμε τα παιδιά πως και πότε μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημ. Παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος.
 • Παιχνίδι γνωριμίας
 • Προσφορά δώρων
 • Στο τέλος του μαθήματος και αφού έχουμε ενημερώσει την εκπαιδευτικό τα νήπια ζητούν από τα παιδιά της Α΄ δημοτικού να θυμηθούν τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις από την αντίστοιχη περσινή τους επίσκεψη, πως ένιωσαν την πρώτη ημέρα στο δημοτικό και πόσο τα είχε βοήθησε η επαφή τους κατά την διάρκεια της μετάβασης.
 • Επιστροφή στο σχολείο, συζήτηση για όσα είδαμε και ακούσαμε και την επομένη ζωγραφίζουν τις πρώτες εντυπώσεις από το δημοτικό
 • Επίσκεψη της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού στο Νηπιαγωγείο .Τα νήπια θέτουν ερωτήσεις στα παιδιά του δημοτικού για τα συναισθήματά τους όσον αφορά στη δική τους Μετάβαση στο Γυμνάσιο. Επίσης συζήτηση μαζί τους αν θυμούνται πως ένιωσαν την πρώτη ημέρα τους στο δημοτικό.
 • Με τα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού ζωγραφίζουν τα τρία σχολεία που υπάρχουν στην μετάβαση και των δύο ηλικιών και τα συνδέουν με γέφυρες. Οι γέφυρες γεμίζουν με συναισθήματα και ζωγραφιές.
 • Τέταρτη επίσκεψη στην Ε΄ Δημοτικού. Τα παιδιά της Ε΄τάξης «υιοθετούν» ένα νήπιο και συζητούν μαζί του για την έλευσή τους τον Σεπτέμβριο.
 • Επιστροφή στο σχολείο, συμπλήρωση ερωτηματολογίου, αποδελτίωση και καταγραφή απόψεων, συναισθημάτων εντυπώσεων και άλλων που δεν αποτυπώθηκαν στο ερωτηματολόγιο σε συζήτηση στην ολομέλεια.

Προετοιμασία

Επίσκεψη στην Α τάξη

Επίσκεψη στην Ε τάξη

Επίσκεψη της ΣΤ τάξης του δημοτικού στο Νηπιαγωγείο μας

Επίσκεψη της Διευθύντριας του Δημοτικού στο Νηπιαγωγείο μας

Επίσκεψη παππού μαθήτριάς μας στο Νηπιαγωγείο μας που μας μίλησε για το πως ήταν το σχολείο παλιά

Εκτύπωση Email