Ανακύκλωση

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τους στόχους και τις δραστηριότητες του project καθώς και να δείτε φωτογραφικό υλικό και βίντεο.

ΣΤΟΧΟΙ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 

 

 

 

Εκτύπωση