Νερό

Ασχοληθήκαμε επίσης με το νερό. Μας απασχόλησαν:

 • Τι γνωρίζουμε για το νερό και τι θέλουμε ακόμα να μάθουμε
 • Αναγνωρίζουμε λέξεις σχετικές με το θέμα, τις γράφουμε και μαθαίνουμε να τις χρησιμοποιούμε
 • Δημιουργία ιστορίας για το νερό
 • Η δανειστική βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται με βιβλία σχετικά με το θέμα
 • Αναζητούμε στο διαδίκτυο πληροφορίες και φωτογραφίες για το νερό
 • Βλέπουμε video για τον κύκλο του νερού
 • Διάκριση των τριών καταστάσεων του νερού (υγρό, στερεό, αέριο). Η θερμότητα ως παράγοντας μεταβολής της φυσικής κατάστασης
 • Πήξη, Υγροποίηση, Τήξη, Εξάτμιση, Εξαέρωση - πειράματα
 • Διαλυτότητα- πειράματα
 • Βύθιση –πλεύση - πειράματα
 • Ιδιότητες νερού-άχρωμο, άοσμο, άγευστο
 • Τα παιδιά φτιάχνουν πίνακες με τα πειράματα και τα αποτελέσματα τους.
 • Έννοιες: πολύ – λίγο, βαρύ – ελαφρύ, γεμάτο-άδειο
 • Πίνακες μεγάλων ζωγράφων σχετικοί με το θέμα
 • Σπουδή πάνω σ’ έναν πίνακα ή γλυπτό
 • συνειδητοποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και ενεργοποίηση ως προς την αντιμετώπισή τους
 • αιτίες ρύπανσης του νερού. Καλλιέργεια στάσεων για την οικονομία του νερού και ευαισθητοποίηση στην ορθολογική χρήση του. Ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων
 • συνειδητοποιήση της ιστορική σημασία του νερού στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη

 

Εκτύπωση Email