Πλανήτες

Στο νηπιαγωγείο μας ασχοληθήκαμε φέτος με τους πλανήτες. Μας απασχόλησε:

 

Εκτύπωση