Εγγραφές

Σας ενημερώνουμε ότι:

  • Οι εγγραφές για το Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 1-21 Ιουνίου 2016
  • Ώρες εγγραφών: 8:00 –9:00 π.μ. και 12:00- 13:00μ.μ.
  • Το σχολείο δεν θα λειτουργεί στις 02/06/2016 και 16/06/2016 λόγω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων των νηπιαγωγών

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται αυτόματα από το σχολείο).
  • Επίδειξη του βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή συμπληρωμένο από παιδίατρο.
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο κατοικίας κ.λ.π.).
  • Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (παρέχεται από το σχολείο).
  • Για τους αλλοδαπούς μαθητές, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.
  • Για την εγγραφή στο Ολοήμερο Τμήμα θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας και των δύο γονέων ή κάρτα ανεργίας.

Η προϊσταμένη

Εκτύπωση Email