1η Παιδαγωγική συνάντηση και ενημέρωση για θέματα αγωγής 2021-2022

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση της 1ης παιδαγωγικής συνάντησης και ενημέρωσης για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών της σχολικής μας μονάδας.

Εκτύπωση Email