Συνάντηση γνωριμίας και επικοινωνίας

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση της κ. Στασινοπούλου στη συνάντηση γνωριμίας και επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών της σχ. χρονιάς 2020-21, που έγινε στις 29/6/2020

Εκτύπωση Email